Appendix C - Message codes

MethodResult.Messages[] contains a list of string that are key/value pairs, separated by a semicolon. {0} in the following list means that the value will be replaced with a value, i.e. "Country ({0}) not found." becomes "Country (Narnia) not found." (Code INFO_CUSTOMER_COUNTRY_NOT_FOUND).

Code Icelandic English
ERROR_BARCODE_ALREADY_BELONGS_TO_PRODUCT Strikamerki tilheyrir vöru nú þegar ({0}). Barcode already belongs to product ({0}).
ERROR_BARCODE_ALREADY_EXISTS Strikamerki ({0}) er þegar til. Barcode ({0}) already exists.
ERROR_BARCODE_BELONGS_TO_ANOTHER_PRODUCT Strikamerki ({0}) tilheyrir annarri vöru. Barcode ({0}) belongs to another product.
ERROR_BARCODE_EMPTY Strikamerki er tómt. Barcode is empty.
ERROR_BARCODE_EXCEEDS_MAX_LENGTH Strikamerki ({0}) er yfir hámarkslengd (256 stafir). Barcode ({0}) exceeds max length (256 characters).
ERROR_BARCODE_INVALID Strikamerki ({0}) er rangt. Barcode ({0}) is invalid.
ERROR_BARCODE_IS_INVALID Strikamerki ({0}) er rangt. Barcode ({0}) is invalid.
ERROR_BARCODE_PRODUCT_MISSING Vöru vantar. Product is missing.
ERROR_CUSTOMER_ADDRESS_TOO_LONG Heimilisfang viðskiptavinar ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir. Customer's address ({0}) can not be more than fifty characters long.
ERROR_CUSTOMER_CITY_TOO_LONG Borg ({0}) má ekki vera lengra en þrjátíu stafir. City ({0}) can not be more than thirty characters long.
ERROR_CUSTOMER_COUNTRY_TOO_LONG Land ({0}) má ekki verið lengra en þrjátíu stafir. Country ({0}) can not be more than thirty characters long.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_MONTH_INVALID Gildistími kreditkorts (mánuður) ({0}) verður að vera tveir tölustafir að lengd. Credit card expiry month ({0}) must be two digits long.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_MONTH_NAN Gildistími kreditkorts (mánuður) ({0}) má einungis innihalda tölustafi. Credit card expiry month ({0}) can only contain digits.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_MONTH_TOO_LONG Gildistími kreditkorts (mánuður) ({0}) má ekki vera meira en tveir tölustafir að lengd. Credit card expiry month ({0}) can not be more than two digits long.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_YEAR_INVALID Gildistími kreditkorts (ár) ({0}) verður að vera tveir tölustafir að. Credit card expiry year ({0}) must be two digits long.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_YEAR_NAN Gildistími kreditkorts (ár) má einungis innihalda tölustafi. Credit card expiry month can only contain digits.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_EXPIRES_YEAR_TOO_LONG Gildistími kreditkorts (ár) ({0}) má ekki vera meira en tveir tölustafir að lengd. Credit card expiry year ({0}) can not be more than two digits long.
ERROR_CUSTOMER_CREDIT_CARD_NUMBER_INVALID Kreditkortanúmer ({0}) er rangt skráð. Credit card number ({0}) is not in correct format.
ERROR_CUSTOMER_ELECTRONIC_COMMERCE_BUT_NOT_COMPANY Viðskiptavinur ({0}) er skráður fyrir rafrænum viðskiptum en fyrirtækið er það ekki. Customer ({0}) is registered for electronic commerce but the company is not.
ERROR_CUSTOMER_EMAIL_TOO_LONG Tölvupóstfang ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir. Email address ({0}) can not be more than fifty characters long.
ERROR_CUSTOMER_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna viðskiptavin: {0} The following error occurred while trying to create customer: {0}
ERROR_CUSTOMER_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra viðskiptavin: {0} The following error occurred while trying to update customer: {0}
ERROR_CUSTOMER_INVALID Viðskiptavinur ({0}) er ekki rétt skráður. Customer ({0}) is not correctly registered.
ERROR_CUSTOMER_INVOICE_COMMENT_TOO_LONG Athugasemd reiknings ({0}) má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Invoice comment ({0}) can not be more than three hundred characters long.
ERROR_CUSTOMER_NAME_MISSING Nafn viðskiptavinar vantar. Customer name is missing.
ERROR_CUSTOMER_NAME_TOO_LONG Nafn viðskiptavinar ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir. Customer name ({0}) can not be more than hundred characters long.
ERROR_CUSTOMER_NO_PERMISSION Innskráður notandi hefur ekki réttindi til að skrá viðskiptavin. Logged in user does not have permission to create customer.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_FOREIGN_NOT_ALPHA_NUMERIC Viðskiptamannanúmer erlends viðskiptavinar ({0}) má einungis innihalda tölu- og bókstafi (þó ekki séríslenska bókstafi). Customer number for a foreign customer ({0}) can only contain digits and letters.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_FOREIGN_TOO_LONG Viðskiptamannanúmer erlends viðskiptavinar ({0}) getur ekki verið lengri en tuttugu stafir. Customer number for a foreign customer ({0}) can not be more than twenty digits long.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_INVALID Kennitala ({0}) stóðst ekki vartölupróf. Customer number ({0}) did not pass validation.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_MISSING Kennitölu vantar. Customer number is missing.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_TOO_LONG Kennitala ({0}) getur ekki verið lengri en tíu stafir plús tveir til frekari auðkenningar. Customer number ({0}) can not be more than ten digits long plus two digits for further identification.
ERROR_CUSTOMER_NUMBER_TOO_SHORT Kennitala ({0}) of stutt. Hún þarf að vera a.m.k tíu stafir. Customer number ({0}) too short. It must be at least ten digits.
ERROR_CUSTOMER_PAYMENT_METHOD_INVALID Það er ekki hægt að stofna bankakröfur á viðskiptamenn með gervikennitölu ({0}) (kennitala byrjar á 99). Vinsamlegast veljið annan greiðslumáta. It is not possible to create a bank payment request for a customer with a pseudo customer number ({0}) (starts with 99). Please select another payment method.
ERROR_CUSTOMER_PHONE_TOO_LONG Símanúmer ({0}) má ekki verið lengra en tuttugu stafir.
Phone number ({0}) can not be more than twenty characters long.
ERROR_ELECTRONIC_INVOICE_ORDER_NUMBER_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Pöntunarnúmer" á reikningi má ekki vera lengri en fimmtíu stafir.
Invoice order number text ({0}) can not exceed fifty characters.
ERROR_ELECTRONIC_INVOICE_REQUESTOR_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Beiðni númer/nafn" á reikningi má ekki vera lengri en fimmtíu stafir.
Invoice requestor text ({0}) can not exceed fifty characters.
ERROR_Exception Villa kom upp: {0}
Exception: {0}
ERROR_FILE_BLOB_MISSING Skrá vantar.
File is missing.
ERROR_FILE_INVALID Skrá er ekki rétt skráð.
File is not correctly registered.
ERROR_FILE_NAME_MISSING Skráarheiti vantar.
Filename is missing.
ERROR_FILE_NAME_TOO_LONG Skráarheiti ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir.
Filename ({0}) can not exceed fifty characters.
ERROR_FILE_PROJECT_MISSING Skrá þarf verkefni skráar.
Project is missing for file.
ERROR_INVOICE_ALREADY_CREDITED Reikningur ({0}) hefur þegar verið kreditfærður.
Invoice ({0}) has already been credited.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM__INVOICE_UNKNOWN_CLAIM_STATUS Ekki er hægt að senda inn bankakröfu þar sem bankakröfustaða reiknings er óþekkt.
A bank claim cannot be sent because bank claim status for invoice is unknown.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_CANCEL_ERROR Ekki tókst að fella niður bankakröfu fyrir reikning: {0}
Unable to cancel bank claim for invoice: {0}
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_CANNOT_SEND Ekki tókst að senda bankakröfu fyrir reikning {0}.
Unable to send bank claim for invoice {0}
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_CREATION_ERROR Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að búa til bankakröfu fyrir reikning {0}.
The following error occured while creating bank claim for invoice {0}.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_CURRENCY_AMOUNT_ZERO_OR_BELOW Ekki er hægt að senda inn bankakröfu fyrir reikning þar sem upphæð er núll eða lægri.
A bank claim cannot be sent for an invoice with amount zero or below.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_EXCEPTION_GENERAL Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að senda bankakröfu: {0} The following error occured when sending bank claim: {0}
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_EXCEPTION_LOGIN Ekki er hægt að senda inn bankakröfu þar sem notandanafn eða lykilorð banka er ekki rétt, eða lokað fyrir aðgang.
A bank claim cannot be sent because username or password for bank is incorrect or the account is closed.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_IS_ALREADY_PAID Ekki er hægt að senda inn bankakröfu fyrir reikning sem þegar hefur verið greiddur. A bank claim cannot be sent because invoice has already been paid.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_IS_ALREADY_SENT Ekki er hægt að senda inn bankakröfu aftur. A bank claim cannot be sent again.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_IS_ALREADY_SENT_AND_PROCESSED Ekki er hægt að senda inn bankakröfu þar sem það hefur þegar verið gert og krafan síðan afgreidd. A bank claim cannot be sent because it has already been done and the claim was then processed.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_IS_CREDIT_INVOICE Ekki er hægt að senda inn bankakröfu fyrir kreditreikning. A bank claim cannot be sent for a credit invoice.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_IS_DELETED Ekki er hægt að senda inn bankakröfu þar sem það hefur þegar verið gert og kröfunni síðan eytt. A bank claim cannot be sent because it has already been done and the claim was then deleted.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_NO_COMPANY_CLAIM_INFO_DEFINED Ekki er hægt að senda inn bankakröfu ef kröfustillingar eru ekki skilgreindar. A bank claim cannot be sent if no claim info is defined.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_NOT_TYPE_INVOICE Ekki er hægt að senda inn bankakröfu fyrir reikning af þessari tegund. A bank claim cannot be sent for an invoice of that type.
ERROR_INVOICE_BANK_CLAIM_RESULT_ERROR Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að senda bankakröfu: {0} The following error occured when sending bank claim: {0}
ERROR_INVOICE_CANNOT_BE_IN_FUTURE Það er er ekki leyfilegt að skrá reikning fram í tímann. Future invoices are not allowed.
ERROR_INVOICE_CANNOT_BE_MORE_THAN_MONTH_IN_FUTURE Það er er ekki leyfilegt að skrá reikning lengra en mánuð fram í tímann. Invoice date cannot be more than month in the future.
ERROR_INVOICE_COMMENT_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Athugasemd" á reikningi má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Invoice comment text ({0}) can not exceed three hundred characters.
ERROR_INVOICE_CONCERNING_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Vegna" á reikningi má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Invoice regarding text ({0}) can not exceed three hundred characters.
ERROR_INVOICE_CREDIT_INVOICE_DATE_BEFORE_ORIGINAL Dagsetning kreditreiknings má ekki vera lægri en dagsetning upprunalegs reiknings. Credit invoice date can not be before date of original invoice.
ERROR_INVOICE_CREDIT_INVOICE_DATE_CANNOT_BE_IN_FUTURE Dagsetning kreditreiknings má ekki vera fram í tímann. Date of credit invoice can not be in the future.
ERROR_INVOICE_CREDIT_INVOICE_DIFFERENT_VAT_PERCENTAGE Dagsetning kreditreiknings og upprunalegs reiknings verður að vera á tímabili sem ber sömu virðisaukaskattsprósentu. Date of credit invoice and original invoice has to be within period with the same VAT percentage.
ERROR_INVOICE_CUSTOMER_MISSING Skrá þarf greiðanda reiknings. Customer is missing for invoice.
ERROR_INVOICE_ELECTRONIC_CREDIT_INVOICE_FAILURE Ekki tókst að senda kreditreikning rafrænt. Eftirfarandi villa kom frá skeytamiðlara: {0}. Unsuccessful sending of an electronic credit invoice. The error received from the service provider was: {0}.
ERROR_INVOICE_ENTRY_COMMENT_TOO_LONG Athugasemd reikningsfærslu (vara ({0})) má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Comment for invoice entry (product ({0})) can not be more than three hundred characters long.
ERROR_INVOICE_ENTRY_INVALID Reikningsfærsla er ekki rétt skráð. Invoice entry is not correctly registered.
ERROR_INVOICE_ENTRY_PRODUCT_MISSING Skrá þarf vöru á reikningsfærslu. Product is missing for invoice entry.
ERROR_INVOICE_EXCEPTION_CREDIT_INVOICE Eftirfarandi villa kom upp við gerð kreditreiknings: {0} The following error occured creating credit invoice: {0}
ERROR_INVOICE_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að skrá reikning: {0} The following error occurred while trying to create invoice: {0}
ERROR_INVOICE_INVALID Reikningur er ekki rétt skráður. Invoice is not correctly registered.
ERROR_INVOICE_IS_CREDIT_INVOICE Reikningur ({0}) er kreditreikningur. Invoice ({0}) is a credit invoice.
ERROR_INVOICE_IS_NOT_A_SAVED_INVOICE Valinn reikningur ({0}) er ekki vistaður reikningur. Selected invoice ({0}) is not a saved invoice.
ERROR_INVOICE_MONTH_IS_CLOSED Mánuður er lokaður fyrir reikningagerð. Month is closed for creating invoices.
ERROR_INVOICE_MONTH_IS_CLOSED_FOR_REGISTRATION Valinn mánuður er lokaður fyrir reikningagerð. The selected month is closed for invoice registration.
ERROR_INVOICE_MUST_CONTAIN_INVOICE_ENTRIES Reikningur verður að innihalda a.m.k. eina reikningsfærslu. Invoice must contain at least one invoice entry.
ERROR_INVOICE_NO_PERMISSION Innskráður notandi hefur ekki réttindi til að skrá reikning. Logged in user does not have permission to create invoice.
ERROR_INVOICE_TOTAL_PAYMENT_AND_PAYMENT_PARTITIONS_MISMATCH Reikningur var ekki búinn til þar sem heildarupphæð hans stemmir ekki við heildarupphæð greiðsluskiptingar. Invoice was not created because its total amount does not match total amount of payment partitions.
ERROR_PRODUCT_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna vöru: {0} The following error occurred while trying to create product: {0}
ERROR_PRODUCT_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra vöru: {0} The following error occurred while trying to update product: {0}
ERROR_PRODUCT_INVALID Vara ({0}) er ekki rétt skráð. Product ({0}) is not correctly registered.
ERROR_PRODUCT_NAME_MISSING Vöruheiti vantar. Product name is missing.
ERROR_PRODUCT_NAME_TOO_LONG Vöruheiti ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir. Product name ({0}) can not be more than fifty characters long.
ERROR_PRODUCT_NO_PERMISSION Innskráður notandi hefur ekki réttindi til að skrá vöru. Logged in user does not have permission to create product.
ERROR_PRODUCT_NUMBER_MISSING Vörunúmer vantar. Product number is missing.
ERROR_PRODUCT_NUMBER_TOO_LONG Vörunúmer ({0}) má ekki verið lengra en fimmtíu stafir. Product number ({0}) can not be more than fifty characters long.
ERROR_PRODUCT_UNIT_PRICE_BELOW_ZERO Einingarverð vöru ({0}) má ekki vera lægra en núll. Product ({0}) unit price can not be below zero.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_ALLOCATED_QUANTITY_BELOW_ZERO Úthlutaður fjöldi verkbókhaldsfærslu má ekki vera lægra en núll. Project accounting entry allocated quantity can not be below zero.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_DESCRIPTION_TOO_LONG Lýsing verkbókunar ({0}) má ekki vera lengra en fimmhundruð stafir. Project accounting entry description ({0}) can not be more than five hundred characters long.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_EMPLOYEE_MISSING Skrá þarf starfsmann verkbókunar. Employee is missing for project accounting entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna verkbókhaldsfærslu: {0} The following error occurred while trying to create project accounting entry: {0}
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra verkbókhaldsfærslu: {0} The following error occurred while trying to update project accounting entry: {0}
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_INVALID Verkbókhaldsfærsla({0}) er ekki rétt skráð. Project accounting entry ({0}) is not correctly registered.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_MEASURED_QUANTITY_BELOW_ZERO Mældur fjöldi verkbókhaldsfærslu má ekki vera lægra en núll. Project accounting entry measured quantity can not be below zero.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_NOTES_TOO_LONG Athugasemd verkbókunar ({0}) má ekki vera lengra en fimmhundruð stafir. Project accounting entry notes ({0}) can not be more than five hundred characters long.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_PRODUCT_MISSING
Skrá þarf vöru verkbókunar. Product is missing for project accounting entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_PROJECT_MISSING
Skrá þarf verkefni verkbókunar. Project is missing for project accounting entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_QUANTITY_BELOW_ZERO Fjöldi verkbókhaldsfærslu má ekki vera lægra en núll. Project accounting entry quantity can not be below zero.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_DESCRIPTION_TOO_LONG Lýsing vörufærslu ({0}) má ekki vera lengra en þrjúhundruð stafir. Project accounting product entry description ({0}) can not be more than three hundred characters long.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_EMPLOYEE_MISSING Skrá þarf starfsmann vöruskráningar. Employee is missing for project accounting product entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna vörufærslu: {0} The following error occurred while trying to create project accounting product entry: {0}
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra vörufærslu: {0} The following error occurred while trying to update project accounting product entry: {0}
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_INVALID Vörufærsla({0}) er ekki rétt skráð. Project accounting product entry ({0}) is not correctly registered.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_PRODUCT_MISSING Skrá þarf vöru vöruskráningar. Product is missing for project accounting product entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_PROJECT_MISSING Skrá þarf verkefni vöruskráningar. Project is missing for project accounting product entry.
ERROR_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_QUANTITY_BELOW_ZERO Fjöldi vörufærslu má ekki vera lægra en núll. Project accounting product entry quantity can not be below zero.
ERROR_PROJECT_CUSTOMER_MISSING Skrá þarf greiðanda verks. Customer is missing for project.
ERROR_PROJECT_DESCRIPTION_TOO_LONG Lýsing verkefnis ({0}) má ekki vera lengra en fimmhundruð stafir. Project description ({0}) can not be more than five hundred characters long.
ERROR_PROJECT_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna verkefni: {0} The following error occurred while trying to create project: {0}
ERROR_PROJECT_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra verkefni: {0} The following error occurred while trying to update project: {0}
ERROR_PROJECT_INVALID Verkefni ({0}) er ekki rétt skráð. Project ({0}) is not correctly registered.
ERROR_PROJECT_NAME_MISSING Heiti verkefnis vantar. Project name is missing.
ERROR_PROJECT_NAME_TOO_LONG Heiti verkefnis ({0}) má ekki vera lengra en fimmtíu stafir. Project name ({0}) can not be more than fifty characters long.
ERROR_STOCK_COUNT_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna birgðatalningarfærslu: {0} The following error occurred while trying to create stock count: {0}
ERROR_STOCK_COUNT_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra birgðatalningarfærslu: {0} The following error occurred while trying to update stock count: {0}
ERROR_STOCK_COUNT_INVALID Vörutalningarfærsla er ekki rétt skráð. Stock count is invalid.
ERROR_STOCK_COUNT_PRODUCT_MISSING Vöru vantar. Product is missing.
ERROR_STOCK_COUNT_QUANTITY_BELOW_ZERO Magn má ekki vera undir núlli. Quantity can not be below zero.
ERROR_STOCK_COUNT_STOCK_ROOM_MISSING Lager vantar. Stock room is missing.
ERROR_SUBSCRIPTION_COMMENT_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Athugasemd" á áskriftarfærslu má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Subscription comment text ({0}) can not exceed three hundred characters.
ERROR_SUBSCRIPTION_CONCERNING_TOO_LONG Texti ({0}) í svæðinu "Vegna" á áskriftarfærslu má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Subscription regarding text ({0}) can not exceed three hundred characters.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_CUSTOMER_MISSING Skrá þarf greiðanda áskriftarfærslu. Customer is missing for subscription entry.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna áskriftarfærslu: {0} The following error occurred while trying to create subscription entry: {0}
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_INVALID Áskriftarfærsla er ekki rétt skráð. Subscription entry is not correctly registered.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_INVOICE_TEXT_TOO_LONG Athugasemd reiknings ({0}) á áskriftarfærslu má ekki vera lengri en þrjúhundruð stafir. Invoice comment ({0}) on subscription entry can not be more than three hundred characters long.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_PRODUCT_MISSING Skrá þarf vöru fyrir áskriftarfærslu. Product is missing for subscription entry.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_SUBSCRIPTION_MISSING Skrá þarf áskriftarflokk áskriftarfærslu. Subscription is missing for subscription entry.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_UNIT_PRICE_BELOW_ZERO Einingarverð vöru áskriftarfærslu má ekki vera lægra en núll. Subscription entry product unit price can not be below zero.
ERROR_SUBSCRIPTION_ENTRY_VALID_TO_IN_THE_PAST Gildistími áskriftarfærslu ({0}) má ekki vera aftur í tímann. The date ({0}) for valid to on subscription entry can not be in the past.
ERROR_SUBSCRIPTION_EXCEPTION_INSERT Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að stofna áskriftarflokk: {0} The following error occurred while trying to create subscription: {0}
ERROR_SUBSCRIPTION_EXCEPTION_UPDATE Eftirfarandi villa kom upp þegar reynt var að uppfæra áskriftarflokk: {0} The following error occurred while trying to update subscription: {0}
ERROR_SUBSCRIPTION_INVALID Áskriftarflokkur ({0}) er ekki rétt skráður. Subscription ({0}) is not correctly registered.
ERROR_SUBSCRIPTION_NO_PERMISSION Innskráður notandi hefur ekki réttindi til að skrá áskrift. Logged in user does not have permission to create subscription.
ERROR_SUBSCRIPTION_TITLE_MISSING Skrá þarf titil áskriftarflokks. Subscription title is missing.
ERROR_SUBSCRIPTION_TITLE_TOO_LONG Titill áskriftarflokks ({0}) má ekki vera yfir hundrað stafir að lengd. Subscription title ({0}) can not more than hundred characters long.
ERROR_TRANSACTION_EXCEPTION_INSERT Villa kom upp við skráningu færslu: {0} Error occured inserting transaction: {0}
ERROR_TRANSACTION_EXCEPTION_UPDATE Villa kom upp við vistun færslu: {0} Error occured saving transaction: {0}
ERROR_TRANSACTION_INVALID Færsla ({0}) er ekki rétt skráð. Transaction ({0}) is not correctly registered.
ERROR_USER_UNSUCCESSFUL_LOGIN Innskráning vefþjónustu tókst ekki. Unsuccessful login to web service.
INFO_ACCOUNTING_KEY_FOUND Bókhaldslykill ({0}) fannst. Accounting key ({0}) found.
INFO_ACCOUNTING_KEY_NOT_FOUND Bókhaldslykill ({0}) fannst ekki. Accounting key ({0}) not found.
INFO_ACCOUNTING_KEYS_COUNT {0} {0}
INFO_ACCOUNTING_KEYS_NOT_FOUND Enginn bókhaldslykill fannst. No accounting keys found.
INFO_BARCODE_INSERTED Strikamerki ({0}) var skráð. Barcode ({0}) was registered.
INFO_BARCODE_PRODUCT_BARCODE_INSERTED Strikamerki var tengt vöru ({0}). Barcode was connected to product ({0}).
INFO_BARCODE_VALID Strikamerki ({0}) er í lagi. Barcode is ({0}) valid.
INFO_COMPANY_FOUND Fyrirtæki ({0}) fannst. Company ({0}) found.
INFO_COMPANY_NOT_ELECTRONIC_COMMERCE Fyrirtæki ({0}) er ekki skráð fyrir rafrænum viðskiptum. Company ({0}) is not registered for electronic commerce.
INFO_COMPANY_NOT_FOUND Fyrirtæki fannst ekki. Company not found.
INFO_COUNTRIES_COUNT {0} {0}
INFO_COUNTRIES_NOT_FOUND Engin lönd fundust. No countries found.
INFO_COUNTRY_CULTURES_NOT_FOUND Enginn kúltúr fannst fyrir þetta land ('{0}'). No cultures found for country ('{0}').
INFO_CULTURES_COUNT {0} {0}
INFO_CURRENCIES_COUNT {0} {0}
INFO_CURRENCIES_NOT_FOUND Engin mynt fannst. No currency found.
INFO_CURRENCY_EXCHANGE_RATE Gengi gjaldmiðils er {0}. Currency exchange rate is {0}.
INFO_CURRENCY_EXCHANGE_RATE_FOUND Gengi myntar ({0}) fannst. Exchange rate for currency ({0}) found.
INFO_CURRENCY_EXCHANGE_RATE_NOT_FOUND Gengi myntar ({0}) fannst ekki. Exchange rate for currency ({0}) not found.
INFO_CURRENCY_FOUND Mynt ({0}) fannst. Currency ({0}) found.
INFO_CURRENCY_NOT_FOUND Mynt ({0}) fannst ekki. Currency ({0}) not found.
INFO_CURRENT_DATE_TIME {0} {0}
INFO_CUSTOMER_COUNTRY_NOT_FOUND Land ({0}) fannst ekki. Country ({0}) not found.
INFO_CUSTOMER_CULTURE_INVALID Kúltúr viðskiptavinar fannst ekki fyrir þetta land og því er honum breytt í '{0}'. Customer culture was not found for this country and therefore it is changed to '{0}'.
INFO_CUSTOMER_CURRENCY Gjaldmiðill viðskiptavinar er {0}. Customer currency is {0}.
INFO_CUSTOMER_DISCOUNT Reikningsfærsla notar afslátt viðskiptamanns ({0}%). Invoice entry uses customer discount ({0}%).
INFO_CUSTOMER_DISCOUNT_EXCEEDS_PRODUCT_DISCOUNT Hámarksaflsláttur vöru ({0}) verður notaður þar sem hann er lægri en afsláttur viðskiptamanns. Product ({0}) max discount will be used because it is less than customer discount.
INFO_CUSTOMER_DISCOUNT_PERCENTAGE Viðskiptavinur hefur {0}% afslátt. Customer has {0}% discount.
INFO_CUSTOMER_FOUND Viðskiptavinur ({0}) fannst. Customer ({0}) found.
INFO_CUSTOMER_INSERTED Viðskiptavinur ({0}) var skráður. Customer ({0}) was successfully created.
INFO_CUSTOMER_IS_EXCLUDED_FROM_VAT Viðskiptavinur ({0}) er undanþeginn virðisaukaskatti. Customer ({0}) is excluded from VAT.
INFO_CUSTOMER_NOT_ELECTRONIC_COMMERCE Viðskiptavinur ({0}) er ekki skráður fyrir rafrænum viðskiptum. Customer ({0}) is not registered for electronic commerce.
INFO_CUSTOMER_NOT_FOUND Viðskiptavinur ({0}) fannst ekki. Customer ({0}) not found.
INFO_CUSTOMER_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra viðskiptavin ({0}). Customer ({0}) does not need updating.
INFO_CUSTOMER_UPDATED Viðskiptavinur ({0}) var uppfærður. Customer ({0}) was successfully updated
INFO_CUSTOMER_VALID Viðskiptavinur ({0}) er rétt skráður. Customer ({0}) is valid.
INFO_CUSTOMERS_NOT_FOUND Enginn viðskiptamaður fannst. No customer found.
INFO_DIMENSION_FOUND Vídd ({0}) fannst. Dimension ({0}) found.
INFO_DIMENSION_NOT_FOUND Vídd ({0}) fannst ekki. Dimension ({0}) not found.
INFO_DIMENSIONS_COUNT {0} {0}
INFO_DIMENSIONS_NOT_FOUND Engar víddir fundust. No dimension found.
INFO_EMPLOYEE_FOUND Starfsmaður ({0}) fannst. Employee ({0}) found.
INFO_EMPLOYEE_NOT_FOUND Starfsmaður ({0}) fannst ekki. Employee ({0}) not found.
INFO_EMPLOYEES_COUNT {0} {0}
INFO_EMPLOYEES_NOT_FOUND Enginn starfsmaður fannst. No employee found.
INFO_FILE_FOUND Skrá fannst. File found.
INFO_FILE_NOT_FOUND Skrá fannst ekki. File not found.
INFO_FILE_UPLOADED Skrá ({0}) var vistuð. File ({0}) was uploaded.
INFO_FILE_VALID Skrá er í lagi. File is correctly registered.
INFO_INVOICE_ADDITIONAL_ATTACHMENT_CREATED Viðbótarviðhengi var bætt við tölvupóst ({0}). Additional attachment was added to email ({0}).
INFO_INVOICE_ADDITIONAL_ATTACHMENT_NOT_CREATED Viðbótarviðhengi ({0}) var ekki bætt við tölvupóst þar sem hámarksstærð hefur verið náð. Additional attachment ({0}) was not added to email because total size limit has been reached.
INFO_INVOICE_AMOUNT Heildarupphæð reiknings: {0} Invoice total amount: {0}
INFO_INVOICE_ATTACHMENT_CREATED Viðhengi var búið til (reikningur {0}). Attachment was created (invoice {0}).
INFO_INVOICE_BANK_CLAIM_CANCEL_SUCCESS Bankakrafa fyrir reikning {0} var felld niður. Bank claim for invoice {0} was successfully cancelled.
INFO_INVOICE_BANK_CLAIM_CREATED Bankakrafa var búin til fyrir reikning {0}. Bank claim was created for invoice {0}
INFO_INVOICE_BANK_CLAIM_SENT Bankakrafa var send fyrir reikning {0}. Bank claim sent for invoice {0}.
INFO_INVOICE_CREDIT_INVOICE_CREATED Kreditreikningur ({0}) var skráður. Credit invoice ({0}) was successfully created.
INFO_INVOICE_CREDIT_INVOICE_IS_BANK_CLAIM Til er bankakrafa fyrir kreditfærðan reikning ({0}). Hugsanlega þarf að fella kröfuna niður. Bank claim for credit invoice ({0}) exists. It is possible that the claim needs canceling.
INFO_INVOICE_CREDIT_INVOICE_VAT_PERIOD_MARKED_FOR_RECALCULATION Kreditfærsla reiknings hafði áhrif á útreikning viðkomandi virðisaukaskattstímabils. Invoice crediting affected VAT period calculation.
INFO_INVOICE_DATE_ON_BOOKED_VAT_PERIOD Athugið að dagsetning reiknings er á vsk. tímabili sem búið hefur verið til vsk-uppgjör fyrir. Note that invoice date is witihin a VAT period that already has a VAT-process created.
INFO_INVOICE_DIMENSION1_WRONG_GROUP Fyrsta vídd reiknings hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún sett á deild innskráðs starfmanns. First dimension for invoice has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was set to department of logged in employee.
INFO_INVOICE_DIMENSION2_WRONG_GROUP Önnur vídd reiknings hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Second dimension for invoice has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_DIMENSION3_WRONG_GROUP Þriðja vídd reiknings hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Third dimension for invoice has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_DIMENSION4_WRONG_GROUP Fjórða vídd reiknings hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Fourth dimension for invoice has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_DISCOUNT_AMOUNT Heildarafsláttur reiknings er {0}. Total discount for invoice is {0}.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_CREDIT_INVOICE_SUCCESS Kreditreikningur {0} var sendur rafrænt og móttekinn af skeytamiðlara án villu. Credit invoice {0} was sent electronically and received successfully by service provider.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_CUSTOMER_REQUIRES_ONE Viðskiptavinur ({0}) krefst a.m.k. verknúmers, pöntunarnúmers eða umbeiðanda, fyrir rafræna reikninga. Customer ({0}) requires at least work number, order number or requestor, for electronic invoices.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_CUSTOMER_REQUIRES_ORDER_NUMBER Viðskiptavinur ({0}) krefst pöntunarnúmers fyrir rafræna reikninga. Customer ({0}) requires order number for electronic invoices.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_CUSTOMER_REQUIRES_REQUESTOR Viðskiptavinur ({0}) krefst umbeiðanda fyrir rafræna reikninga. Customer ({0}) requires requestor for electronic invoices.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_CUSTOMER_REQUIRES_WORK_NUMBER Viðskiptamaður krefst verknúmers. Customer requires work number.
INFO_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_SUCCESS Reikningur {0} var sendur rafrænt og móttekinn af skeytamiðlara án villu. Invoice {0} was sent electronically and received successfully by service provider.
INFO_INVOICE_EMAIL_SENDER_COMPANY Tölvupóstur var sendur frá tölvupóstfangi fyrirtækis ({0}). Email is sent from company address ({0}).
INFO_INVOICE_EMAIL_SENDER_EMPLOYEE Tölvupóstur var sendur frá tölvupóstfangi starfsmanns ({0}). Email is sent from employee address ({0}).
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION2_MISSING Athugasemd: Vara '{0}' krefst víddar 2. Note: Product '{0}' requires dimension 2.
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION2_WRONG_GROUP Önnur vídd reikningslínu hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Second dimension for invoice entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION3_MISSING Athugasemd: Vara '{0}' krefst víddar 3. Note: Product '{0}' requires dimension 3.
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION3_WRONG_GROUP Þriðja vídd reikningslínu hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Third dimension for invoice entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION4_MISSING Athugasemd: Vara '{0}' krefst víddar 4. Note: Product '{0}' requires dimension 4.
INFO_INVOICE_ENTRY_DIMENSION4_WRONG_GROUP Fjórða vídd reikningslínu hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Fourth dimension for invoice entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_INVOICE_ENTRY_DISCOUNT Upphæð afsláttar reikningsfærslu er {0}. Amount of invoice entry discount is {0}.
INFO_INVOICE_ENTRY_IS_DISCOUNT_PERCENTAGE_FALSE Afsláttur reikningsfærslu (vara {0}) er upphæð. Discount for invoice entry (product {0}) is an amount.
INFO_INVOICE_ENTRY_IS_DISCOUNT_PERCENTAGE_TRUE Afsláttur reikningsfærslu (vara {0}) er prósenta. Discount for invoice entry (product {0}) is a percentage.
INFO_INVOICE_ENTRY_VALID Reikningsfærsla er rétt skráð. Invoice entry is valid.
INFO_INVOICE_FOUND Reikningur ({0}) fannst. Invoice ({0}) found.
INFO_INVOICE_INSERTED Reikningur ({0}) var skráður. Invoice ({0}) was successfully created.
INFO_INVOICE_NOT_FOUND Reikningur ({0}) fannst ekki. Invoice ({0}) not found.
INFO_INVOICE_NUMBER {0} {0}
INFO_INVOICE_SENT_BY_EMAIL Reikningur sendur með tölvupósti: {0} Invoice sent by email: {0}
INFO_INVOICE_VALID Reikningur er rétt skráður. Invoice is valid.
INFO_INVOICES_NOT_FOUND Enginn reikningur fannst. No invoices found.
INFO_LANGUAGE_FOUND Tungumál ({0}) fannst. Language ({0}) found.
INFO_LANGUAGE_NOT_FOUND Tungumál ({0}) fannst ekki. Language ({0}) not found.
INFO_LANGUAGES_COUNT {0} {0}
INFO_LANGUAGES_NOT_FOUND Engin tungumál fundust. No languages found.
INFO_PAYMENT_METHOD_FOUND Greiðslumáti ({0}) fannst. Payment method ({0}) found.
INFO_PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND Greiðslumáti ({0}) fannst ekki. Payment method ({0}) not found.
INFO_PAYMENT_METHODS_COUNT {0}
{0}
INFO_PAYMENT_METHODS_NOT_FOUND Enginn greiðslumáti fannst. No payment method found.
INFO_PAYMENT_PARTITIONS_AMOUNT Heildarupphæð greiðsluskiptingar: {0} Payment partitions total amount: {0}
INFO_PAYMENT_PARTITIONS_COUNT Greiðslu reiknings var skipt í {0} hluta. Invoice payment was split in {0} partitions.
INFO_PAYMENT_PARTITIONS_NONE Greiðslu reiknings var ekki skipt. Invoice payment was not partitioned.
INFO_POS_REPORT_FOUND Kassauppgjör ({0}) fannst. Pos report ({0}) found.
INFO_POS_REPORT_NOT_FOUND Kassauppgjör fannst ekki. Pos report not found.
INFO_POSTAL_CODE_FOUND Póstnúmer ({0}) fannst. Postal code ({0}) found.
INFO_POSTAL_CODE_NOT_FOUND Póstnúmer ({0}) fannst ekki. Postal code ({0}) not found.
INFO_POSTAL_CODES_COUNT {0} {0}
INFO_POSTAL_CODES_NOT_FOUND Engin póstnúmer fundust. No postal code found.
INFO_PRODUCT_ALLOW_DISCOUNT_FALSE Vara ({0}) leyfir ekki afslátt. Product ({0}) does not allow discount.
INFO_PRODUCT_ALLOW_DISCOUNT_TRUE Vara ({0}) leyfir afslátt. Product ({0}) allows discount.
INFO_PRODUCT_BARCODES_COUNT {0} {0}
INFO_PRODUCT_BARCODES_NOT_FOUND Ekkert strikamerki fannst. No barcode found.
INFO_PRODUCT_CURRENCY_SET_TO_COMPANY_CURRENCY Gjaldmiðil vöru vantaði og því var gjaldmiðill fyrirtækis notaður. Currency set to company currency because currency was missing from product.
INFO_PRODUCT_DISCOUNT Reikningsfærsla notar hámarksafslátt vöru ({0}%). Invoice entry uses product max discount ({0}%).
INFO_PRODUCT_DOES_NOT_ALLOW_PRICE_OVERWRITE Vara ({0}) leyfir ekki yfirritun verðs. Product ({0}) does not allow price overwrite.
INFO_PRODUCT_FOUND Vara ({0}) fannst. Product ({0}) found.
INFO_PRODUCT_GROUP_FOUND Vöruflokkur ({0}) fannst. Product group ({0}) found.
INFO_PRODUCT_GROUP_NOT_FOUND Vöruflokkur ({0}) fannst ekki. Product group ({0}) not found.
INFO_PRODUCT_GROUPS_COUNT {0} {0}
INFO_PRODUCT_GROUPS_NOT_FOUND Enginn vöruflokkur fannst. No product group found.
INFO_PRODUCT_INSERTED Vara ({0}) var stofnuð. Product ({0}) was successfully created.
INFO_PRODUCT_MAX_DISCOUNT_PERCENTAGE Hámarksafsláttur vöru er {0}%. Max discount for product is {0}%.
INFO_PRODUCT_NOT_FOUND Vara ({0}) fannst ekki. Product ({0}) not found.
INFO_PRODUCT_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra vöru ({0}). Product ({0}) does not need updating.
INFO_PRODUCT_UPDATED Vara ({0}) var uppfærð. Product ({0}) was successfully updated.
INFO_PRODUCT_VALID Vara ({0}) er rétt skráð. Product ({0}) is valid.
INFO_PRODUCTS_NOT_FOUND Engin vara fannst. No product found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRIES_COUNT {0} {0}
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRIES_NOT_FOUND Engin verkbókhaldsfærsla fannst. No project accounting entry found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_FOUND Verkbókhaldsfærsla ({0}) fannst. Project accounting entry ({0}) found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_ID {0} {0}
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_INSERTED Verkbókhaldsfærsla ({0}) var stofnuð. Project accounting entry ({0}) was successfully created.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_NOT_FOUND Verkbókhaldsfærsla ({0}) fannst. ekki. Project accounting entry ({0}) not found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra verkbókhaldsfærslu ({0}). Project accounting entry ({0}) does not need updating.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_PROJECT_NOT_FOUND Verkefni ({0}) fannst ekki fyrir verkbókun. Project ({0}) not found for project accounting entry.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_UPDATED Verkbókhaldsfærsla ({0}) var uppfærð. Project accounting entry ({0}) was successfully updated.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_ENTRY_VALID Verkbókhaldsfærsla({0}) er rétt skráð. Project accounting entry ({0}) is correctly registered.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRIES_COUNT {0} {0}
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRIES_NOT_FOUND Engin vörufærsla fannst. No project accounting product entry found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_FOUND Vörufærsla ({0}) fannst. Project accounting product entry ({0}) found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_ID {0} {0}
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_INSERTED Vörufærsla ({0}) var stofnuð. Project accounting product entry ({0}) was successfully created.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_NOT_FOUND Vörufærsla ({0}) fannst. ekki. Project accounting product entry ({0}) not found.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra vörufærslu ({0}). Project accounting product entry ({0}) does not need updating.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_PROJECT_NOT_FOUND Verkefni ({0}) fannst ekki fyrir vörufærslu. Project ({0}) not found for project accounting product entry.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_UPDATED Vörufærsla ({0}) var uppfærð. Project accounting product entry ({0}) was successfully updated.
INFO_PROJECT_ACCOUNTING_PRODUCT_ENTRY_VALID Vörufærsla({0}) er rétt skráð. Project accounting product entry ({0}) is correctly registered.
INFO_PROJECT_FOUND Verkefni ({0}) fannst. Project ({0}) found.
INFO_PROJECT_ID {0} {0}
INFO_PROJECT_INSERTED Verkefni ({0}) var stofnað. Project ({0}) was successfully created.
INFO_PROJECT_NOT_FOUND Verkefni ({0}) fannst ekki. Project ({0}) not found.
INFO_PROJECT_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra verkefni ({0}). Project ({0}) does not need updating.
INFO_PROJECT_UPDATED Verkefni ({0}) var uppfært. Project ({0}) was successfully updated.
INFO_PROJECT_VALID Verkefni ({0}) er rétt skráð. Project ({0}) is correctly registered.
INFO_PROJECTS_COUNT {0} {0}
INFO_PROJECTS_NOT_FOUND Ekkert verkefni fannst. No project found.
INFO_PROPERTY_FOUND Eigindi ({0}) fannst. Property ({0}) found.
INFO_PROPERTY_NOT_FOUND Eigindi fannst ekki. Property not found.
INFO_RUNNING_TIME {0}
{0}
INFO_SAVE_INVOICE_DELETED Vistuðum reikningi ({0}) var eytt. Saved invoice ({0}) was deleted.
INFO_SAVED_INVOICE_FOUND Geymdur reikningur ({0}) fannst. Saved invoice ({0}) found.
INFO_SAVED_INVOICE_NOT_FOUND Geymdur reikningur ({0}) fannst ekki. Saved invoice ({0}) not found.
INFO_SAVED_INVOICES_NOT_FOUND Enginn geymdur reikningur fannst. No saved invoices found.
INFO_SEARCH_PAGE_COUNT {0} {0}
INFO_SEARCH_PAGE_NUMBER {0} {0}
INFO_SEARCH_RECORD_COUNT {0} {0}
INFO_SEARCH_TOTAL_COUNT {0} {0}
INFO_STOCK_COUNT_FOUND Birgðatalning ({0}) fannst. Stock count ({0}) found.
INFO_STOCK_COUNT_INSERTED Birgðataningarfærsla var stofnuð. Stock count was successfully created.
INFO_STOCK_COUNT_NOT_FOUND Birgðatalning ({0}) fannst ekki. Stock count ({0}) not found.
INFO_STOCK_COUNT_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra birgðatalningarfærslu. Stock count does not need updating.
INFO_STOCK_COUNT_UPDATED Birgðatalningarfærsla var uppfærð. Stock count was successfully updated.
INFO_STOCK_COUNT_VALID Vörutalningarfærsla er rétt skráð. Stock count is valid.
INFO_STOCK_ROOM_FOUND Vörugeymsla ({0}) fannst. Stock room ({0}) found.
INFO_STOCK_ROOM_NOT_FOUND Vörugeymsla ({0}) fannst ekki. Stock room ({0}) not found.
INFO_STOCK_ROOMS_COUNT {0} {0}
INFO_STOCK_ROOMS_NOT_FOUND Enginn vörugeymsla fannst. No stock room found.
INFO_SUBSCRIPTION_DIMENSION1_WRONG_GROUP Fyrsta vídd áskriftarflokks hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún sett á deild innskráðs starfmanns. First dimension for subscription has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was set to department of logged in employee.
INFO_SUBSCRIPTION_DIMENSION2_WRONG_GROUP Önnur vídd áskriftarflokks hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Second dimension for subscription has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_SUBSCRIPTION_DIMENSION3_WRONG_GROUP Þriðja vídd áskriftarflokks hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Third dimension for subscription has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_SUBSCRIPTION_DIMENSION4_WRONG_GROUP Fjórða vídd áskriftarflokks hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Fourth dimension for subscription has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_DIMENSION1_WRONG_GROUP Fyrsta vídd áskriftarfærslu hefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún sett á deild innskráðs starfmanns. First dimension for subscription entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was set to department of logged in employee.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_DIMENSION2_WRONG_GROUP Önnur vídd áskriftarfærsluhefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Second dimension for subscription entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_DIMENSION3_WRONG_GROUP Þriðja vídd áskriftarfærsluhefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Third dimension for subscription entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
 INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_DIMENSION4_WRONG_GROUP Fjórða vídd áskriftarfærsluhefur rangt 'GroupID' ({0}) og því var hún fjarlægð. Fourth dimension for subscription entry has the wrong 'GroupID' ({0}) and therefore it was removed.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_FOUND Áskriftarfærsla ({0}) fannst. Subscription entry ({0}) found.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_INSERTED Áskriftarfærsla var stofnuð. Subscription entry was successfully created.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_NOT_FOUND Áskriftarfærsla ({0}) fannst ekki. Subscription entry ({0}) not found.
INFO_SUBSCRIPTION_ENTRY_VALID Áskriftarfærsla er rétt skráð. Subscription entry is valid.
INFO_SUBSCRIPTION_FOUND Áskriftarflokkur ({0}) fannst. Subscription ({0}) found.
INFO_SUBSCRIPTION_INSERTED Áskriftarflokkur var stofnaður. Subscription was successfully created.
INFO_SUBSCRIPTION_NOT_FOUND Áskriftarflokkur ({0}) fannst ekki. Subscription ({0}) not found.
INFO_SUBSCRIPTION_NOT_UPDATED Það þarf ekki að uppfæra áskriftarflokk ({0}). Subscription ({0}) does not need updating.
INFO_SUBSCRIPTION_UPDATED Áskriftarflokkur ({0}) var uppfærður. Subscription ({0}) was successfully updated.
INFO_SUBSCRIPTION_VALID Áskriftarflokkur ({0}) er rétt skráður. Subscription ({0}) is valid.
INFO_SUBSCRIPTIONS_COUNT {0} {0}
INFO_SUBSCRIPTIONS_NOT_FOUND Engir áskriftarflokkar fundust. No subscription found.
INFO_TAX_FREE_FOUND Tax free ({0}) fannst. Tax free ({0}) found.
INFO_TAX_FREE_NOT_FOUND Tax free fannst ekki.
Tax free not found.
INFO_TRANSACTION_CATEGORIES_COUNT {0} {0}
INFO_TRANSACTION_CATEGORIES_NOT_FOUND Engin fylgiskjalaflokkur fannst. No transaction category found.
INFO_TRANSACTION_CATEGORY_FOUND Fylgiskjalaflokkur ({0}) fannst. Transaction category ({0}) found.
INFO_TRANSACTION_CATEGORY_NOT_FOUND Fylgiskjalaflokkur ({0}) fannst ekki. Transaction category ({0}) was not found.
INFO_TRANSACTION_FOUND Færsla ({0}) fannst. Transaction ({0}) found.
INFO_TRANSACTION_INSERTED Færsla ({0}) var búin til. Transaction ({0}) was updated.
INFO_TRANSACTION_NOT_FOUND Færsla ({0}) fannst ekki. Transaction ({0}) was not found.
INFO_TRANSACTION_NOT_UPDATED Færsla ({0}) var ekki uppfærð. Transaction ({0}) was not updated.
INFO_TRANSACTION_UPDATED Færsla ({0}) var uppfærð. Transaction ({0}) was updated.
INFO_TRANSACTIONS_COUNT {0} {0}
INFO_TRANSACTIONS_NOT_FOUND Engar bókhaldsfærslur fundust. No transactions found.
INFO_UNIQUE_REFERENCE_ALREADY_EXISTS Tilvísunarnúmer reiknings er þegar til. Invoice unique reference already exists.
INFO_USER_FOUND Notandi ({0}) fannst. User ({0}) found.
INFO_USER_NOT_FOUND Notandi fannst ekki. User not found.
INFO_VAT_DEFINITION_FOR_PRODUCT_FOUND Skilgreining virðisaukaskatts vöru fannst. VAT definition for product found.
INFO_VAT_DEFINITION_FOR_PRODUCT_NOT_FOUND Skilgreining virðisaukaskatts vöru fannst ekki. Product vat definition not found.
INFO_VAT_DEFINITION_FOUND Skilgreining virðisaukaskatts ({0}) fannst. VAT definition ({0}) found.
INFO_VAT_DEFINITION_NOT_FOUND Skilgreining virðisaukaskatts {0} fannst ekki. VAT definition ({0}) not found.
INFO_VAT_DEFINITIONS_COUNT {0} {0}
INFO_VAT_DEFINITIONS_NOT_FOUND Engin skilgreining virðisaukaskatts fannst. No VAT definition found.
WARNING_INVOICE_ELECTRONIC_INVOICE_FAILURE Ekki tókst að senda reikning rafrænt. Eftirfarandi villa kom frá skeytamiðlara: {0}. Unsuccessful sending of an electronic invoice. The error received from the service provider was: {0}.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us